top of page
Тази тренировка не налична.

НАРОДНИ ТАНЦИ

  • 15 български лева
  • улица Петър Увалиев

Описание на услугата

Българският фолклор несъмнено е една необикновена магия, която не може да бъде описана с думи… тя трябва да бъде изживяна чрез танцуване. Народните танци освен, че са изключително богати и разнообразни, те са и много специфични и изискват спазването на стила и характера от всяка една етнографска област, по време на тяхното танцуване. Ето защо, всяка една репетиция започва винаги със екзерзис (загрявка) на цялото тяло, а след това стъпка по стъпка - изучаване на всяко едно хоро̀ поотделно, като се спазва автентичността на изпълнение.


Данни за контакт

  • улица Петър Увалиев 1, София, Bulgaria


bottom of page